Ծաղկունյաց լիճ

Արքայից լեռ իջնելով հյուսիսային լանջից և առաջանալով դեպի հյուսիս-արևել՝ մի քանի ժամից կարելի է հայտնվել Ծաղկունյաց լճի մոտ։ Այս լեռնային լիճը հատկապես գեղեցիկ է գարնան վերջին և ամռան սկզբին։ 

Ծաղկունյաց լեռներ - 500 կմ Հայաստանում